Rita Helgesen

Leder, Norsk lektorlag

Rita er lektor med fagene nordisk, historie, litteraturvitenskap og bildemediekunnskap. Rita er ansatt ved Mysen videregående skole i Østfold der hun underviser i norsk, historie og samfunnsfag, men også har vært hovedlærer og fagleder. Som politisk leder i Norsk Lektorlag er Rita frikjøpt på heltid.