Roger Antonsen

Førsteamanuensis

Roger er logiker, matematiker, informatiker, forsker, forfatter, foreleser, formidler, og foredragsholder. Til daglig jobber han ved Universitetet i Oslo, hvor han underviser Logiske metoder som førsteamanuensis ved Institutt for informatikk i forskningsgruppen Logikk og intelligente data (LogID), ellers ved UC Berkeley, California, hvor han er gjesteforsker. Han er også engasjert i forskjellige former for realfagsformidling. Hans akademiske interesser er logiske kalkyler, bevisteori, matematisk logikk, kompleksitetsteori, automater, kombinatorikk, matematikkfilosofi, men Roger er interessert i de fleste områder relatert til matematikk, informatikk og filosofi.