Rona Eriksen Andersgaard

Sosialkonsulent, Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

Rona Eriksen Andersgaard har jobbet på Støttesenter mot Incest og seksuelle overgrep i 16 år. Hun har lang erfaring med å undervise ulike fagfolk, barnevernstudenter på Oslo Met, elever og ansatte på barne – og ungdomskoler. Hun har utarbeidet ulike undervisningsopplegg, blant annet #JegErHer for Redd Barna. Hun er opptatt av å snakke med barn for å gi dem økt kunnskap om denne tematikken, samt øke kompetanse og trygghet til alle voksne rundt barna slik at de våger å se og handle.