Ruth-Wenche Hebnes Vinje

Lektor

Lektor i karriereveiledning, skribent og prosjektmedlem i et utviklingsarbeid for å utarbeide et nytt Kvalitetsrammeverk for karriereveiledning i Norge, Ruth-Wenche Hebnes Vinje.