Ruth-Wenche Hebnes Vinje

Lektor i karriereveiledning, prosjektmedlem for nytt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning i Norge