Safia Abdi Haase

Foredragsholder

Safia Abdi Haase er viden kjent for sitt engasjement for integrering og arbeid mot kjønnslemlesting av kvinner. Hun er æresborger av både Halden og Harstad og har fått Amnestyprisen. Hun er utnevnt til Ridder av første klasse av St. Olavs Orden