Samuel Engelhardt

Spesialpedagog og foredragsholder

Hur kan man fråga utan att värdera? Hur kan man samtala med någon som har fastnat i negativa cirklar? På vilket sätt är det möjligt att tillrättavisa någon utan att såra? Pedagoger och lärare är vana att bedöma. De ska sätta betyg. Samuel Engelhardt har arbetat med icke-dömande samtal för att skapa en dialog med eleverna och sett att dessa samtal ger mer. Icke-dömande samtal utgår från språket – hur man uttrycker sig och hur man pratar med eleven.