Sherry Hakimnedjad

Gründer

Årets Game Changer 2014 – Sherry Hakimnejad

Kompass & Co sin visjon er å skape arbeidsplasser som fungerer som mestringsarenaer, der ungdom tør å satse på seg selv og ta ansvar for egen fremtid. Deres fremgangsmåte inkluderer et ungdomsprogram som har fokus på oppfølgning, der aktiviteter og opplæring skjer i workshops. 

Vi bidrar med arbeidsplasser til ungdommen, der de får lønn både under opplæring og også for arbeidet som utføres. Ungdommene tilegner seg arbeidserfaring og oppnår en gjenfunnet tro på seg selv og egne evner, sier Sherry.Kompass & Co tilbyr produkter til sluttbrukere på lik linje som kommersielle aktører. De selger catering services, egenproduserte møbler, samt kantine- og gartnervirksomhet.