Sigve Andersen

postdoktor i translasjonell kreftforskning

Postdoktor/amanuensis som er mest involvert i lungekreft og prostatakreftforskning. Medlem av regjeringsutvalg oppnevnt i forbindelse med NOU 2017: 16
«På liv og død— Palliasjon til alvorlig syke og døende».