Silje Hrafa Tjersland

Barnevernspedagog

Silje Hrafa Tjersland er barnevernspedagog og arbeider til daglig på Vollebekk skole i Oslo. Skolen arbeider systematisk med skolenærværsfremmede tiltak. Foredragsholder har skrevet kapittelet «Alvorlig skolefravær i grunnskolen – hvor lenge skal vi la det skure» i boka «kritiske blikk på skolen» Hun er en dyktig formidler som vil dele konkrete arbeidsverktøy, fremgangsmetoder, og tiltak som gitt resultater.