Solgun Audunhus

Vernepleier

Solgun er vernepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid, flerkulturell forståelse og spesialpedagogikk. Jobber i NAV med AAP, og med supplerende økonomisk sosialhjelp.