Sonja Skinnarland

Fylkesdirektør i Nav Oslo

Sonja har jobbet i ulike stillinger i NAV siden 2008. Hun deltok i etableringen av NAV Østensjø. Fra 2011-2013 var Sonja NAV-leder for NAV St. Hanshaugen og i 2013 startet hun som kontorsjef for Brukeroppfølgingskontoret i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Sonja Skinnarland har master i styring og ledelse fra Høgskolen i Oslo og Akershus og en utvidet bachelor i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.