Stian Midtgård

Psykolog

Klinisk arbeidspsykolog med bred erfaring fra å holde kurs og foredrag for blant annet NAV, kommuner, arbeids- og inkluderingsbedrifter mm. Han har også erfaring fra klinisk psykologvirksomhet hvor fokuset har vært pasienter som er sykemeldte eller står i fare for å falle ut av arbeidsliv eller skole.