Stian Orm

Grûnder og student

Stian er 21 år gammel og har en autismespekterforstyrrelse. Han studerer i dag psykologi ved Universitet i Oslo. På fritiden driver han foretaket Autismekonsult, samt at han driver med lokalpolitikk.