Stig Mass Andersen

Bipolar superstar!

Stig Mass Andersen har et genuint ønske om å endre folks oppfatning om psykiske diagnoser og annerledeshet. Dette gjør han med en unik blanding av slampoesi, egenskrevne låter med tekster som omhandler temaene han snakker om og formidling av erfaringer. Gjennom sin bipolare diagnose har han opplevd både angst, depresjon og mani. I mange år levde han frisk med dette før han fikk en ny episode sommeren 2017. Han formidler nå at det går an å få til ting selv om du får en trøkk i blant. I år er han aktuell i dokumentaren «Making Sense Together» som tar for seg makt og avmakt i psykiatrien. Her har han fått god respons for sine klare poenger og skråblikk på psykiatri, språk og medisinbruk. Han har tidligere gitt ut romanen Bipolar Superstar og har en sterk tilstedeværelse på Spotify, Instagram og Facebook. Slik at de som ser et foredrag kan fortsette å bli inspirert i etterkant.