Svein Øverland

Psykolog og spaltist i Aftenposten

Øverland arbeider til daglig som seksjonsjef ved Sentral Fagenhet for tvungen omsorg, Avdeling Brøset, St. Olavs hospital. Han er fagbokforfatter og medeier i SuperEgo AS og PsychCon AS. Han har skrevet flere bøker og essays, samt er spaltist i Aftenposten.… Les mer!