Tanja Yvonne Alme

Kreftkoordinator

Tanja Yvonne Alme har leia arbeidet med innføringa av palliativ plan i Møre og Romsdal.

Er sjukepleier med vidareutdanning i palliasjon, veiledningspedagogikk og kreftsjukepleie. Arbeider som kreftkoordinator i Sula kommune og som prosjektleiar for innføring av pallaitiv plan i Møre og Romsdal. Arbeidd med pallaitve pasientar i over 25 år, brenn for at vi skal klare å hjelpe dei å ha fokus på å leve til ein døyr. Sula kommune og fleire kommunar i MR har gjort seg svært gode erfaringar med å nytte pallaitiv plan som verktøy.