Tenna Holm

Sosialfaglig koordinator

Tenna er uddannet socialpædagog, klinisk familieterapeut og en efteruddannelse i narrativ terapi og ledelse. Tenna har erfaring som myndigheds sagsbehandler i børnefamilieteam, som familiebehandler/familieterapeut, som miljøterapeut på sikrede døgninstitutioner, i socialpsykiatrien og på døgninstitutioner for børn og familier.