Terje Olsen

Forskningsleder Fafo

Terje Olsen forsker innen temaene nedsatt funksjonsevne, rettssikkerhet, inkluderende arbeidsliv, marginalisering, sosial utstøting og velferdstjenester. Olsen ble i 2018 hedret med SOR-prisen, som gis til en person som har utmerket seg spesielt for å bidra til bedre levekår for mennesker med utviklingshemning.