Thore Langfeldt

Psykolog

Er en internasjonalt kjent psykolog, blant annet for sitt arbeide med barns seksuelle utvikling, og underviser ved flere universiteter i inn- og utland. Han har blant annet skrevet bøkene: Barns seksualitet, Sexologi og Erotikk og fundamentalisme: fra Mesopotamia til kvinnefronten. Han har utviklet en terapeutisk tilnærmelse for behandling av personer som har begått seksuelle overgrep og leder et overgrepsprosjekt ved IKST.

Kongen utnevnte i 2011 Langfeldt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden «for hans innsats for norsk psykologi, sexologi og terapi.