Tine K. Grimholt

Førsteamanusnesis

Tine K. Grimholt har i sin PhD avhandling forsket på oppfølging og behandling av selvmordsforsøk. Hun har også fokusert på barn som pårørende og etterlatte ved selvmordsatferd ved Oslo Universitetssykehus. Hun arbeider for tiden som førsteamanusnesis ved Sykepleierutdanningen på Oslo Met.