Tommy Sjåfjell

Borgestadklinikken

Tommy er vernepleier med egen erfaring som rusavhengig. Han har markert seg som skribent og foreleser. Se blant annet kronikken «Sånne som deg» og «Sånne som meg» i Aftenposten. Han er invitert til å snakke om rusomsorg, vernepleie og habilitering/ recovery. Mer informasjon om forelesninger kommer etter sommeren.