Tone Evensen

Språklærer og språkblogger

Tone Evensen er lærer på grunnskole for voksne ved Ringsaker voksenpedagogisk senter og driver bloggen «Glimt fra et flerspråklig klasserom». På bloggen deler hun erfaringer fra klasserommet, gir tips og råd til andre lærere, og deler materiell og læringsressurser. Bloggen vektlegger flerspråklighet og mangfold som en ressurs i klasserommet. Innleggene på bloggen er særlig rettet mot undervisning av nyankomne og det legges vekt på  anerkjenne den kompetansen deltakerne har med seg og å gi de mulighet til å finne sin stemme og å sette ord på egne tanker, meninger, erfaringer og følelser. Bloggen vant den europeiske språkprisen i 2017 for «å fremme læring av språk, spesielt med vekt på flerspråklighet, inkludering og identitetsdanning». Tone Evensen har lang erfaring i å undervise elever med annen språklig bakgrunn og har tidligere jobbet 3 år som rådgiver ved NAFO, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring.