Tone Mørk

Direktør for Statped - Statlig spesialpedagogisk støttesystem

Direktør Tone Mørk har tidligere blant annet bakgrunn som direktør for NAV spesialenheter. Mørk har ved flere anledninger pekt på det hun mener er nødvendig, nemlig organisering av det spesialpedagogiske støttesystemet, som ivaretar likeverdige og koordinerte tjenester i hele landet, samt flerfaglige og spisskompetente fagmiljøer som kan møte de barna som har behov for bistand i sin opplæringssituasjon.