Tone Skaali

Psykiater og overlege

«Raskere tilbake/Helse og arbeid» – kreftrehabilitering
Avd. for klinisk service, Kreftklinikken, OUS