Tonje Fyhn

Forsker, NORCE

NORCE, Norwegian Research Centre AS.

Ekspertise

  • arbeidsrehabilitering
  • psykisk sykdom og arbeid
  • prosessevaluering av helse-intervensjoner
  • arbeidsinkludering