Tor Anders Brandt

Vernepleier og lærer

Tor Anders Brandt, utdannet lærer og vernepleier jobber i pedagogisk innsatsteam i Ås kommune. Han har lang erfaring med arbeid i skolesystemet og veiledning i ledelse. Han studerer Master i læring i komplekse systemer ved OsloMet.