Tor Holm

Prosjektkoordinator

Tor Holm jobber til daglig ved en sikkerhetspost på Østmarka. Holm er utdannet Fysioterapeut og har videreutdanning innen psykisk helse og voldsproblematikk samt voldsrisikovurdering.

Holm er ansvarlig for kursing og trening av instruktører på alle avdelinger på Østmarka i praktisk og teoretisk håndtering av konflikter, aggresjon, utagering og vold.

Han er også ansvarlig for et nystartet prosjekt, med midler fra Helsedirektoratet, som har som mål å forebygge aggresjon og vold samt redusere bruken av tvang ved Østmarka sykehus.