Tor Thomas Vatsgar

Anestesilege, Ullevål sykehus og Oslo universitetssykehus