Tore Frost

Filosof

Tore Frost er universitetslektor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Han tok sin magistergrad ved samme universitet i 1973 og ble gresk statsstipendiat i Hellas 1974 – 1976. Han ble ansatt som universitetsstipendiat ved Universitetet i Oslo 1978 – 1983. Han arbeidet dernest free lance som filosof fra 1983 til 1991. Fra og med 1992 har han vært fast ansatt som universitetslektor ved Institutt for filosofi, Universitetet i Oslo, hvor han fortsatt arbeider og har som hoved- oppgave å gi førstesemesterstudenter både livslyst og studiemotivasjon ved inngangen til Akademias lærde hus.

Tore Frost har skrevet og utgitt en rekke bøker og studier innen humanistisk filosofi og åndshistorie, samtidig som han også har publisert flere artikler innen etikk og omsorgsfilosofi.

Han er kjent som en reflektert og dyktig foreleser som er i stand til å få oss til å tenke og reflektere om viktige spørsmål.