Toril Kristin Sjo

Førstelektor og forfatter

Toril Kristin Sjo er førstelektor i norsk som andrespråk og underviser i norsk for internasjonale studenter ved UiO. Hun har holdt mange kurs for lærere, både i grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og høyere utdanning, blant annet i samarbeid med Kompetanse Norge (tidligere Vox). Hun har også holdt flere kurs for norskhjelpen i Røde kors i Oslo. I kursene og innleggene hun holder, gir hun konkrete og praktiske tips til å aktivisere deltakere på best mulig måte i norskopplæringen. I 2015 ga hun ut boka Din tur! – Metodebok for aktiv norskopplæring.