Torild Schulstok

Høgskolelektor

Torild Schulstok er høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet og har hatt en sentral rolle i høgskolens utvikling av ulike videreutdanninger og masterprogram i karriereveiledning. I det pågående arbeidet med nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning har Torild rollen som fagekspert for arbeidsgruppen som skal utvikle sektoruavhengige kompetansestandarder for karriereveiledere. I mange år har hun koordinert et nasjonalt kompetansenettverk for tilbydere av høyere utdanning i karriereveiledning og rådgivning, og har arrangert en rekke konferanser og seminarer for ulike målgrupper. Torild har vært Norges representant i NICE 2 prosjektet, og har også initiert flere nettverksarbeid, både nasjonalt og i Norden.