Torill Bognes Larsen

Professor

Torill Larsen er professor i Helsefremmende arbeid ved Hemil senteret, UiB og har lang erfaring med implementering og evaluering av helsefremmende tiltak i skolen. Hun leder nå en større studie om frafall i videregående på oppdrag fra KD