Trygve A. Børve

Psykolog

Trygve har flere års erfaring som psykolog i akuttpsykiatri, som stipendiat/forsker ved nasjonalt Folkehelseinstitutt, som seniorrådgiver/ass. avd. Dir. ved Sosial- og helsedirektoratet (avdeling rusmidler) og var i en periode leder ved Senter for krisepsykologi. Han er spesielt opptatt av utvikling og utviklingsskader knyttet til vedvarende omsorgssvikt og mishandling.