Ulf Andersen

Statistikksjef, NAV

Ulf Andersen er NAVs tallelskende og engasjerte statistikksjef, med øverste ansvar for at tallene fra Norges andre største leverandør av offisielle statistikker er korrekte. Ulf er opptatt av hva tallene kan fortelle oss, og leter stadig etter nye måter Ulf å sette sammen tall på for å oppnå økt innsikt og kunnskap om trender, utfordringer og muligheter.