Ullrika Sedell

Lederkonsulent, foredragsholder og forfatter

Ulrika är ledarskapskonsult, föreläsare och författare med lång erfarenhet av att skräddarsy ledarskapsprogram, program för kulturförändring och ge chefshandledning. Hon har varit VD för flera konsultbyråer där hon bland annat lett årslånga ledarskapsprogram för kvinnor.

Ulrika är en av författarna till boken Bortom glastaket som gavs ut på Liber mars 2015. Där intervjuas 26 kvinnliga ledare på topposition i Sverige. I boken sammanställs deras gemensamma framgångsfaktorer som varit avgörande för deras framgång. Ulrika har under våren föreläst för över 3000 ledare – om hur vi skapar en framtid bortom glastaket.