Vegard Viestad

Smart kompetanse

Vegard er utdannet almennlærer med spesialpedagogikk og har kurs innen TMA, ART, Familie-ART og Euro-ADAD. Han har også lang erfaring med personalledelse fra Stavanger Akuttsenter og Møllehagen skolesenter. Vegard har også jobbet med tiltak på individ, gruppe- og systemnivå i barnehager og skoler.