Yvonne Fosser

HR-Direktør Innovasjon Norge

Yvonne har jobbet innen HR hele sin yrkeskarriere og sitter nå på direktørkontoret i HR-avdelingen i Innovasjon Norge, og bruker sine erfaringer og ledelsesforskning til å sørge for et forretningsorientert og relevant HR.

Alle er berørt av HR i en organisasjon, hver dag på en eller annen måte, og HR kan bidra til å sette fart på forretningen eller stikke kjepper i hjulene ved byråkratiske regler og skjemaer. HR må være verdiskapende for bedriften og Yvonne er opptatt å rydde vekk administrative oppgaver for å få mer tid til strategi. Og ikke minst er hun opptatt av å legge til rette for utvikling og kompetanse for å møte morgendagens krav for arbeidstakere.