Takk for reisen – vi håper du blir med oss videre!

JobbAktiv har lagt ned sin virksomhet og fisjonert i 2 nye selskaper. Vi oppfordrer dere til å lete etter nye kurs, konferanser og webinarer på våre nye selskaper: www.fagfokus.no og www.konferanseplassen.no

www.fagfokus.no                                            www.konferanseplassen.no

    • 03 desember - 31 januar 2021
    • 1
      Foredrag