Arbeid i møte med vold og trusler

Vi har invitert de beste innen fagfeltet for å gi praktiske tips om hvordan man forebygger, ivaretar de ansatte på en best mulig måte og…

 • Svein Øverland

  Psykolog og spaltist i Aftenposten

 • Aksel Inge Sinding

  Klinisk psykolog

 • + 12 Mer
 • 13 - 14 juni 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 14
  Foredrag

Seksuelle overgrep 2019

Avdekking, forebygging og håndtering av seksuelle overgrep mot barn og unge.

Målgruppen for konferansen er barnevernsansatte, helsesøster, politi, skole, barnehage, PPT og andre som arbeider med barn og unge.

 • Heidi Wittrup Djup

  Psykologspesialist og daglig leder ved Klinikk for krisepsykologi AS

 • Silje Vold

  Spesialrådgiver Redd Barna

 • + 10 Mer
 • 13 - 14 juni 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 12
  Foredrag

Mindfulnesskonferansen

En konferanse om praktisk bruk av mindfulness i arbeidslivet.

Mindfulness Norge – Norsk forening for oppmerksomt nærvær, er en ideell organisasjon.  Foreningen ønsker å bidra til utvikling av mindfulness som kvalitet innenfor oppvekst og…

 • Jeremy Hunter

  Founding Director and Associate Professor of Practice

 • Katarina Bilberg

 • + 8 Mer
 • 21 - 22 oktober 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 10
  Foredrag

Emiliekonferansen

I forkant av filmen om Emilie, og hennes opplevelser rundt vold og seksuelle overgrep arrangeres konferanse om temaet.

Emilie-prosjektet er en fortelling om vold og seksuelle overgrep, om langtidsvirkningene, om det tverrfaglige samarbeidet rundt en jente og om den vonde stillheten. I forkant…

 • 21 - 22 oktober 2019
 • 17
  Foredrag

1000 første dager

En konferanse om den viktigste tiden for de viktigste personene

Vi vet at de 1000 første dagene utgjør det viktigste vinduet for vår fysiske og mentale utvikling. Hvordan kan vi bruke kunnskapen til å støtte…

 • Katinka Greve Leiner

  Sosial entreprenør

 • + 13 Mer
 • 28 - 29 oktober 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 15
  Foredrag

Pårørendesamarbeid og pårørendestøtte i kommuner og helseforetak

Under planlegging

Mer informasjon kommer

 • Marker dato for neste år!

 • + 0 Mer
 • 11 - 12 november 2019
 • Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Hans Gaarders veg, Gardermoen, Norge
 • 2
  Foredrag

Psykisk helse i skolen

En konferanse for alle som er ansatt i norsk skole.

Feil dato på arrangementet i nyhetsbrevet datert 6. mai. Korrekt dato vises her på nettsiden. Vi tar for oss blant annet skolereformene de siste tiår,…

 • Peder Haug

  Pedagogikkprofessor

 • + 11 Mer
 • 18 - 19 november 2019
 • Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Hans Gaarders veg, Gardermoen, Norge
 • 13
  Foredrag

Når krisen rammer

En konferanse for alle som håndterer kriser og beredskap i offentlige og private virksomheter.

Klinikk for krisepsykologi har stått i sentrum for små og store kriser i 30 år. Her stiller de med fagpersonene som har vært med å…

 • 18 - 19 november 2019
 • Thon Hotel Arena, Nesgata, Lillestrøm, Norge
 • 14
  Foredrag

Barnevern – en erfaringskonferanse

I en tid der barnevernstjenestene er under press, er det behov for å dele gode erfaringer.

En erfaringskonferanse er et møtested med fokus på praktiske ideer, nettverksbygging og erfaringsutveksling. Vi har lagt tilrette for gode faglige innspill, eksempler til etterfølgelse og…

 • Kjell Ingolf Ropstad

  Barne- og familieminister (Krf)

 • + 14 Mer
 • 25 - 26 november 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 16
  Foredrag

Barnepalliasjon

En konferanse om å gi best mulig kvalitet til korte liv.

 • 04 - 05 desember 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge