ADHD i skolen

En konferanse for alle som arbeider med barn i skolen

Alle som arbeider med barn i skolen har møtt eller vil møte elever med ADHD. Det gjelder både han som kan forstyrre undervisningen, hun som…

 • 28 - 29 september 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 13
  Foredrag

Sorg og traumer

Oppfølging av barn og familier i krise.

Klinikk for krisepsykologi er Norges ledende kompetansemiljø på sorg og traumer. Her stiller de med sine beste foredragsholdere og samarbeidspartnere, i en konferanse som skal…

 • Heidi Wittrup Djup

  Psykologspesialist og daglig leder ved Klinikk for krisepsykologi AS

 • Arne Blindheim

  Psykologspesialist

 • + 13 Mer
 • 19 - 20 oktober 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 15
  Foredrag

Autisme i skolen

En konferanse for alle som arbeider med elever.

Et stort antall barn har en diagnose innenfor autismespekterforstyrrelser. Hva kjennetegner arbeidet med disse i skolen, og hvilke verktøy kan benyttes for å gi disse…

 • Kari Anne Pedersen

  Rådgiver ved Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi, Helse Sør-Øst

 • + 15 Mer
 • 28 - 29 oktober 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 17
  Foredrag

Vold i skolen

En konferanse med fokus på forebygging, ivaretakelse og oppfølging av lærere, spesialpedagoger, assistenter og alle andre ansatte som blir utsatt for vold og trusler i skolen

 • Pål Roland

  Dosent

 • Terje Ogden

  Professor

 • + 9 Mer
 • 09 - 10 november 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 11
  Foredrag

Barnevernskonferansen 2020

Konferansen setter søkelys på barns rettssikkerhet, mulighetene for større stabilitet i tjenestene, og verktøy for konflikthåndtering.

Konferansen utsettes til etter sommeren. Informasjon sendes alle påmeldte deltakere.

 • Kristin Ørmen Johnsen

  Leder av Stortingets Familie- og kulturkomite

 • + 14 Mer
 • 09 - 10 november 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 16
  Foredrag

Prosjektlederdagene

To dagers vaksinasjonsprogram, for deg som nettopp er blitt, eller skal bli prosjektleder, men er utdannet som noe helt annet!

Ofte er det dyktige fagpersoner som havner i rollen som prosjektleder. Rollen er imidlertid de færreste forberedt på, og prosjektledelse er i seg selv et eget…

 • Gunilla Hagstedt

  Prosjektleder

 • Torgeir Skyttemoen

  Førstelektor

 • + 11 Mer
 • 19 - 20 november 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 13
  Foredrag

Barnehagekonferansen 2020

Slik håndterer vi de vanskelige sakene. Denne gangen ser vi spesielt på mobbing, på fysisk og psykisk helse, samt på arbeidsmiljø og sykefravær.

Målgruppe er blant andre barnehageansatte, ansvarlige i kommunen, ansatte på høyskoler og universitet, samt PPT.

 • 19 - 20 november 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 20
  Foredrag

Skolenærvær Bergen

Konferanse om skolefravær og om å fremme tilstedeværelse i skolen.

Målgruppen er grunnskole, videregående skole, PPT, skolehelsetjeneste og barnevernstjeneste.

 • Bjørn Lyngedal

  Fylkesdirektør i Vestland

 • Trude Havik

  Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger.

 • + 11 Mer
 • 26 - 27 november 2020
 • Radisson Blu Royal Hotel Bergen, Bryggen, Bergen, Norge
 • 13
  Foredrag

Skolenærvær Bodø

Konferanse om skolefravær og fremme tilstedeværelse i skolen.

Målgruppen er grunnskole, videregående skole, PPT, skolehelsetjeneste og barnevernstjeneste.

 • Jo Magne Ingul

  Førsteamanuensis

 • Silje Hrafa Tjersland

  Barnevernspedagog

 • + 10 Mer
 • 03 - 04 desember 2020
 • Scandic Havet, Tollbugata, Bodø, Norge
 • 12
  Foredrag