Psykisk helse i barnehagen

Med fokus på barns psykiske helse og på inkludering

 • Anne Sælebakke

  Foredragsholder og forfatter

 • Anja Høye Rogde

  Psykologspesialist

 • + 12 Mer
 • 06 - 07 mai 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 14
  Foredrag

Etter kreft

- Jeg er kreftfri, men langt fra helt frisk.

Konsekvensene av seneffekter etter kreft er langt større enn de fleste er klar over. Vi ønsker å sette fokus på dette problemområdet, og bidra til…

 • Åslaug Helland

  Kreftforsker og overlege ved Oslo universitetssykehus, og leder for Kreftforeningens nasjonale kompetansemiljø for lungekreft

 • Cecilie E. Kiserud

  Overlege og postdoktor ved Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling, Oslo universitetssykehus

 • + 11 Mer
 • 09 - 10 mai 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 13
  Foredrag

Habiliteringskonferansen

Valg, samarbeid og livsmestring

Habiliteringsfeltet er i endring. Det kreves mer av tjenestene i forhold til koordinering, brukermedvirkning og samarbeid. Hvordan kan vi sikre gode tjenester og gode valg…

 • Gaute Godager

  Psykologspesialist

 • + 10 Mer
 • 03 - 04 juni 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 12
  Foredrag

Arbeid i møte med vold og trusler

Vi har invitert de beste innen fagfeltet for å gi praktiske tips om hvordan man forebygger, ivaretar de ansatte på en best mulig måte og…

 • Svein Øverland

  Psykolog og spaltist i Aftenposten

 • Aksel Inge Sinding

  Klinisk psykolog

 • + 12 Mer
 • 13 - 14 juni 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 14
  Foredrag

Sykefraværskonferansen 2019

Hvordan forebygge sykefravær i oppvekstsektor og helsevesen? En konferanse om veiledning, kompetanse og rekruttering - og om nytenkning for årene som kommer.

Ifølge tall fra Samfunnsøkonomisk analyse kan Norge innen 2030 mangle minst 75.000 sykepleiere. Det varsles i tillegg dramatisk mangel på fagarbeidere i samme tidsrom. Målet…

 • Iren Mari Luther, Fagforbundet

  Leder Yrkesseksjon Helse og Sosial

 • + 19 Mer
 • 13 - 14 juni 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 21
  Foredrag

Seksuelle overgrep 2019

Avdekking, forebygging og håndtering av seksuelle overgrep mot barn og unge.

Målgruppen for konferansen er barnevernsansatte, helsesøster, politi, skole, barnehage, PPT og andre som arbeider med barn og unge.

 • Heidi Wittrup Djup

  Psykologspesialist og daglig leder ved Klinikk for krisepsykologi AS

 • Silje Vold

  Spesialrådgiver Redd Barna

 • + 11 Mer
 • 13 - 14 juni 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 13
  Foredrag

Omsorg ved livets slutt 2019

En konferanse for alle som arbeider med døende

En av de store sosialpolitiske utfordringer de kommende tiår er å sikre syke, sårbare og gamle mennesker et verdig og meningsfullt liv helt til det…

 • Helga Katharina Haug

  Helsedirektoratet

 • Sigve Andersen

  postdoktor i translasjonell kreftforskning

 • Geir Jørgen Bekkevold

  Politiker (Krf), leder helse- og omsorgskomiteen på Stortinget

 • + 15 Mer
 • 13 - 14 juni 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 17
  Foredrag

Fremtidens spesialundervisning 2019

Nye sjanser og bedre læring. Får våre barn og unge de samme muligheter til å utvikle sitt potensial? Hva er de siste nyheter innen spesialundervisningen?

Barna som blir født i år vil gå ut av grunnskolen våren 2035. Hvor trykker skoen for skolen? Hva skjer innen feltet spesialundervisning, særlig med…

 • Peder Haug

  Pedagogikkprofessor

 • + 12 Mer
 • 21 - 22 oktober 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 14
  Foredrag

Emiliekonferansen

I forkant av filmen om Emilie, og hennes opplevelser rundt vold og seksuelle overgrep arrangeres konferanse om temaet.

Emilie-prosjektet er en fortelling om vold og seksuelle overgrep, om langtidsvirkningene, om det tverrfaglige samarbeidet rundt en jente og om den vonde stillheten. I forkant…

 • 21 - 22 oktober 2019
 • 17
  Foredrag

Barnevern – en erfaringskonferanse

Hva er nytt i barnevernsarbeidet? Hva er godt barnevern? Hvem har de beste løsningene? I hvilken retning bør det norske barnevernet gå i fremtiden?

Konferansen er møteplass for ansatte i statlig, kommunalt og privat barnevern. Her møtes ledere, organisasjoner og enkeltmennesker til faglig fellesskap og påfyll av kunnskap, til beste…

 • 21 - 22 oktober 2019
 • Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Hans Gaarders veg, Gardermoen, Norge
 • 14
  Foredrag

Helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre

Erfaringskonferanse i helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre innen helse, velferd og kultur.

Denne konferansen er en videreføring av erfaringskonferansen som i 10 år ble gjennomført av prosjektforum for forebyggende og helsefremmende arbeid for eldre.

 • Den som venter…

 • Mette Tøien

  Faggruppeleder

 • + 1 Mer
 • 28 - 29 oktober 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 3
  Foredrag

1000 første dager

En konferanse om den viktigste tiden for de viktigste personene

Vi vet at de 1000 første dagene utgjør det viktigste vinduet for vår fysiske og mentale utvikling. Hvordan kan vi bruke kunnskapen til å støtte…

 • Katinka Greve Leiner

  Sosial entreprenør

 • + 13 Mer
 • 28 - 29 oktober 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 15
  Foredrag

Coachingkonferansen – coachende tilnærming og utvikling

Er du klar for å endre måten du jobber på? Fokus på team og individ! Ta med deg hele teamet ditt og bli inspirert om hvordan du benytter en coachende tilnærming.

 • 28 - 29 oktober 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 18
  Foredrag

Miljøterapikonferansen

 • Den som venter…

 • Aslak Syse

  professor ved Institutt for offentlig rett ved det Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

 • + 5 Mer
 • 30 - 31 oktober 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 7
  Foredrag

Arbeid og aktivitet 2019

En konferanse for alle som arbeider med dagsenter, aktivitetstilbud og arbeidstilbud.

Vi har døpt om dagsenterkonferansen, og kan friste med faglig påfyll for alle som arbeider innen arbeid og aktivitet. Enten du arbeider med funksjonshemmende, utviklingshemmede,…

 • Den som venter…

 • 11 - 12 november 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 1
  Foredrag

Pårørendesamarbeid og pårørendestøtte i kommuner og helseforetak

Under planlegging

Mer informasjon kommer

 • Marker dato for neste år!

 • Den som venter…

 • + 0 Mer
 • 11 - 12 november 2019
 • Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Hans Gaarders veg, Gardermoen, Norge
 • 2
  Foredrag

Når krisen rammer

En konferanse for alle som håndterer kriser og beredskap i offentlige og private virksomheter.

Klinikk for krisepsykologi har stått i sentrum for små og store kriser i 30 år. Her stiller de med fagpersonene som har vært med å…

 • 18 - 19 november 2019
 • Thon Hotel Arena, Nesgata, Lillestrøm, Norge
 • 14
  Foredrag

Bofellesskapskonferansen

For deg som arbeider med tjenester til utviklingshemmede

Det å arbeide i andres hjem gir et sett med unike utfordringer og muligheter. Felles for bofellesskapene er at de ofte lever sitt eget liv,…

 • Den som venter…

 • 25 - 26 november 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 1
  Foredrag

Bofelleskapskonferansen – psykisk helse

For deg som arbeider med tjenester innen psykisk helse

 • Den som venter…

 • 26 - 27 november 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 1
  Foredrag

Recoverykonferansen

En konferanse for deg som arbeider innen psykisk helse.

Recovery, eller bedringsprosesser, kan sees på som en filosofi eller en holdning som fremmer muligheter og tro på at mennesket kan leve meningsfulle og tilfredsstillende…

 • Den som venter…

 • 27 - 28 november 2019
 • Scandic Oslo Airport, Ravinevegen, Gardermoen, Norge
 • 1
  Foredrag

Barnepalliasjon

En konferanse om å gi best mulig kvalitet til korte liv.

 • 04 - 05 desember 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge