Språk og inkludering – et veivisende dagskurs.

Et praktisk rettet dagskurs for lærere, om inkluderende språkopplæring i skolen. Kurset holdes i Oslo og Trondheim.

– Målet med integreringspolitikken er at de som kommer til Norge, deltar i samfunnet. Det betyr at de deltar i barnas skolegang, i frivillige organisasjoner,…

 • Tone Evensen

  Språklærer og språkblogger

 • 05 mars - 13 mai 2019
 • 1
  Foredrag

Prosjektlederdagene

To dagers vaksinasjonsprogram, for alle som er prosjektleder, men utdannet som noe helt annet!

Ofte er det dyktige fagpersoner som havner i rollen som prosjektleder. Rollen er imidlertid de færreste forberedt på, og prosjektledelse er i seg selv et…

 • Åpning

 • Michel Esnault

  Prosjektleder

 • + 9 Mer
 • 08 - 09 april 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 11
  Foredrag

Ung velferd

Om ungdom utenforskap og arbeid

 • Anne Britt Djuve

  Forskningssjef Fafo

 • + 13 Mer
 • 25 - 26 april 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 15
  Foredrag

Psykisk helse i barnehagen

Med fokus på barns psykiske helse og på inkludering

 • Anne Sælebakke

  Foredragsholder og forfatter

 • Anja Høye Rogde

  Psykologspesialist

 • + 13 Mer
 • 06 - 07 mai 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 15
  Foredrag

Skolevegringskonferansen – Hamar

En konferanse om skolevegring, frafall, forebygging og nærvær.

Denne konferansen er dessverre kansellert. Se heller Skolevegringskonferansen i Trondheim

 • Dordy Wilson

  Kunnskapssjef, Hamar kommune

 • David Heyne

  Professor

 • + 5 Mer
 • 07 - 08 mai 2019
 • Scandic Ringsaker, Kårtorpveien, Furnes, Norge
 • 7
  Foredrag

Psykisk helse i skolen – Oslo

En konferanse for alle som arbeider med elever som sliter

 • Kari Andreassen

  Direktør (kons) Osloskolen

 • + 7 Mer
 • 07 mai 2019
 • Thon Conference, Universitetsgata, Oslo, Norge
 • 9
  Foredrag

Skolevegringskonferansen – Stavanger

En konferanse om skolevegring, frafall, forebygging og nærvær.

Verdensledende forsker på området, David Heyne, kommer til Stavanger!

 • Jørn Pedersen

  Skolesjef i Stavanger

 • David Heyne

  Professor

 • + 5 Mer
 • 08 - 09 mai 2019
 • Clarion Hotel Air, Sola, Norge
 • 7
  Foredrag

Skolevegringskonferansen – Trondheim

En konferanse om skolevegring, frafall, forebygging og nærvær.

Verdensledende forsker på området, David Heyne, kommer til Trondheim!

 • Camilla Trud Nereid

  Kommunaldirektør

 • Jo Magne Ingul

  Førsteamanuensis

 • + 10 Mer
 • 09 - 10 mai 2019
 • Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattørkaia, Trondheim, Norge
 • 12
  Foredrag

Etter kreft

- Jeg er kreftfri, men langt fra helt frisk.

Konsekvensene av seneffekter etter kreft er langt større enn de fleste er klar over. Vi ønsker å sette fokus på dette problemområdet, og bidra til…

 • Heidi Torkildson Ryste

  Journalist, foredragsholder, forfatter og kursholder

 • Åslaug Helland

  Kreftforsker og overlege ved Oslo universitetssykehus, og leder for Kreftforeningens nasjonale kompetansemiljø for lungekreft

 • + 14 Mer
 • 09 - 10 mai 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 16
  Foredrag

Psykisk helse i skolen – Trondheim

En dagskonferanse for alle som arbeider med elever som sliter

 • Camilla T. Nereid

  Kommunaldirektør for oppvekst og utdanning

 • Marit Uthus

  Førsteamanuensis

 • + 6 Mer
 • 09 mai 2019
 • Thon Hotel Prinsen, Kongens gate, Trondheim, Norge
 • 8
  Foredrag

Arbeid i møte med vold og trusler

Vi har invitert de beste innen fagfeltet for å gi praktiske tips om hvordan man forebygger, ivaretar de ansatte på en best mulig måte og…

 • Svein Øverland

  Psykolog og spaltist i Aftenposten

 • Aksel Inge Sinding

  Klinisk psykolog

 • + 12 Mer
 • 13 - 14 juni 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 14
  Foredrag

Sykefraværskonferansen 2019

Hvordan forebygge sykefravær i oppvekstsektor og helsevesen? En konferanse om veiledning, kompetanse og rekruttering - og om nytenkning for årene som kommer.

Ifølge tall fra Samfunnsøkonomisk analyse kan Norge innen 2030 mangle minst 75.000 sykepleiere. Det varsles i tillegg dramatisk mangel på fagarbeidere i samme tidsrom. Målet…

 • Iren Mari Luther, Fagforbundet

  Leder Yrkesseksjon Helse og Sosial

 • + 19 Mer
 • 13 - 14 juni 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 21
  Foredrag

Seksuelle overgrep 2019

Avdekking, forebygging og håndtering av seksuelle overgrep mot barn og unge.

Målgruppen for konferansen er barnevernsansatte, helsesøster, politi, skole, barnehage, PPT og andre som arbeider med barn og unge.

 • Heidi Wittrup Djup

  Psykologspesialist og daglig leder ved Klinikk for krisepsykologi AS

 • Silje Vold

  Spesialrådgiver Redd Barna

 • + 11 Mer
 • 13 - 14 juni 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 13
  Foredrag

Omsorg ved livets slutt 2019

En konferanse for alle som arbeider med døende

En av de store sosialpolitiske utfordringer de kommende tiår er å sikre syke, sårbare og gamle mennesker et verdig og meningsfullt liv helt til det…

 • Helga Katharina Haug

  Helsedirektoratet

 • Sigve Andersen

  postdoktor i translasjonell kreftforskning

 • Geir Jørgen Bekkevold

  Politiker (Krf), leder helse- og omsorgskomiteen på Stortinget

 • + 15 Mer
 • 13 - 14 juni 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 17
  Foredrag

Unge med psykiske lidelser og løsninger i arbeidslivet

En konferanse for alle som arbeider med unge som skal ut i arbeidslivet

Hva er de viktigste faktorene å ta hensyn til, når man skal hjelpe unge med psykiske lidelser med å få fotfeste i arbeidsmarkedet? Konferansen vil gi…

 • Sonja Skinnarland

  Fylkesdirektør i Nav Oslo

 • Leila Torgersen

  Forsker, Dr. Psychol

 • + 14 Mer
 • 23 - 24 september 2019
 • Thon Hotel Arena, Nesgata, Lillestrøm, Norge
 • 16
  Foredrag

Helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre

Erfaringskonferanse i helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre innen helse, velferd og kultur.

Denne konferansen er en videreføring av erfaringskonferansen som i 10 år ble gjennomført av prosjektforum for forebyggende og helsefremmende arbeid for eldre.

 • Den som venter…

 • 28 - 29 oktober 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 1
  Foredrag

Coachingkonferansen – coachende tilnærming og utvikling

Er du klar for å endre måten du jobber på? Fokus på team og individ! Ta med deg hele teamet ditt og bli inspirert om hvordan du benytter en coachende tilnærming.

 • 28 - 29 oktober 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 18
  Foredrag

Miljøterapikonferansen

 • Den som venter…

 • Aslak Syse

  professor ved Institutt for offentlig rett ved det Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

 • + 0 Mer
 • 30 - 31 oktober 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 2
  Foredrag

Arbeid og aktivitet 2019

En konferanse for alle som arbeider med dagsenter, aktivitetstilbud og arbeidstilbud.

Vi har døpt om dagsenterkonferansen, og kan friste med faglig påfyll for alle som arbeider innen arbeid og aktivitet. Enten du arbeider med funksjonshemmende, utviklingshemmede,…

 • Den som venter…

 • 11 - 12 november 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 1
  Foredrag

Pårørendesamarbeid og pårørendestøtte i kommuner og helseforetak

Under planlegging

Mer informasjon kommer

 • Marker dato for neste år!

 • Den som venter…

 • + 0 Mer
 • 11 - 12 november 2019
 • Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Hans Gaarders veg, Gardermoen, Norge
 • 2
  Foredrag

IPS konferansen

En konferanse for alle som arbeider med psykisk helse og arbeid

Riksrevisjonen kritiserer NAV og leverandører for å mislykkes i de aller fleste av sine arbeidsrettede tiltak. Individuell jobbstøtte får imidlertid større og større oppmerksomhet, nettopp…

 • Den som venter…

 • 11 - 12 november 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 1
  Foredrag

Psykisk helse i skolen

En konferanse for alle som arbeider med elever som sliter

 • Den som venter…

 • Peder Haug

  Pedagogikkprofessor

 • + 10 Mer
 • 18 - 19 november 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 12
  Foredrag

Når krisen rammer

En konferanse for alle som håndterer kriser og beredskap i offentlige og private virksomheter.

Klinikk for krisepsykologi har stått i sentrum for små og store kriser i 30 år. Her stiller de med fagpersonene som har vært med å…

 • 18 - 19 november 2019
 • Thon Hotel Arena, Nesgata, Lillestrøm, Norge
 • 14
  Foredrag

Bofellesskapskonferansen

For deg som arbeider med tjenester til utviklingshemmede

Det å arbeide i andres hjem gir et sett med unike utfordringer og muligheter. Felles for bofellesskapene er at de ofte lever sitt eget liv,…

 • Den som venter…

 • 25 - 26 november 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 1
  Foredrag

Bofelleskapskonferansen – psykisk helse

For deg som arbeider med tjenester innen psykisk helse

 • Den som venter…

 • 26 - 27 november 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 1
  Foredrag

Recoverykonferansen

En konferanse for deg som arbeider innen psykisk helse.

Recovery, eller bedringsprosesser, kan sees på som en filosofi eller en holdning som fremmer muligheter og tro på at mennesket kan leve meningsfulle og tilfredsstillende…

 • Den som venter…

 • 27 - 28 november 2019
 • Scandic Oslo Airport, Ravinevegen, Gardermoen, Norge
 • 1
  Foredrag

Barnepalliasjon

En konferanse om å gi best mulig kvalitet til korte liv.

 • 28 - 29 november 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge