Sykefraværskonferansen 2020

Hvordan forebygge sykefravær blant våre ansatte? En konferanse om veiledning, kompetanse og arbeidsmiljø- og om nytenkning for årene som kommer.

Målgruppen er ledere og mellomledere i offentlig og privat virksomhet, tillitsvalgte, verneombud, personalansvarlige, og andre interesserte innen helseforetak, kommuner, privat virksomhet og utdanning, samt NAV.

 • Sonja Skinnarland

  Fylkesdirektør i Nav Oslo

 • + 16 Mer
 • 09 - 10 mars 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 18
  Foredrag

ADHD i skolen

En konferanse for alle som arbeider med barn i skolen

Alle som arbeider med barn i skolen har møtt eller vil møte elever med ADHD. Det gjelder både han som kan forstyrre undervisningen, hun som…

 • 16 - 17 mars 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 13
  Foredrag

Ungt utenforskap 2020

Om ungdom, utenforskap og arbeid

70 000 unge under 30 år står utenfor arbeid og skole, ifølge NAV. En av tre unge faller ut av videregående opplæring og antall unge…

 • Nina Melsom

  NHO områdedirektør

 • Ulf Andersen

  Statistikksjef, NAV

 • + 13 Mer
 • 23 - 24 mars 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 15
  Foredrag

Autisme i skolen

En konferanse for alle som arbeider med elever

Et stort antall barn har en diagnose innenfor autismespekterforstyrrelser. Hva kjennetegner arbeidet med disse i skolen, og hvilke verktøy kan benyttes for å gi disse…

 • Kari Anne Pedersen

  Rådgiver ved Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi, Helse Sør-Øst

 • + 15 Mer
 • 07 - 08 mai 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 17
  Foredrag

Karriereveiledning i skolen

- Elever i riktig retning

Konferansen vil sette fokus på muligheter og metoder innen karriereveiledning i skolen. Målgruppe for konferansen: Karriereveiledere, rådgivere, spesialpedagoger, lærere og ledelse i grunnskole og videregående…

 • Anne Holm Nordhagen

  Universitetslektor / Master i karriereveiledning

 • + 14 Mer
 • 07 - 08 mai 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 16
  Foredrag

Tverrfaglighet i skolen

Hvordan løser vi kravet om tverrfaglige tema i praksis?

Tverrfaglighet griper inn i all praksis ved skolen; organisering av timeplan/klasserom, lærerressurser, vurdering og pedagogisk tenkning.  Konferansen hjelper deg å se sammenhenger, og ser nærmere…

 • Jørgen Moltubak

  Forfatter / lektor

 • Ingeborg Lunde Vestad

  Instituttleder

 • Dag Johannes Sunde

  Seniorrådgiver

 • + 14 Mer
 • 13 - 14 mai 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 16
  Foredrag

Skolevegringskonferansen 2020

Konferanse om skolefravær, tidlig innsats og om å fremme tilstedeværelse i skolen

 • Malin Gren Landell

  Psykolog

 • Krysmyntha Sjödin

  Psykoterapeut

 • + 11 Mer
 • 25 - 26 mai 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 13
  Foredrag

Vold i skolen

En konferanse med fokus på forebygging, ivaretakelse og oppfølging av lærere, spesialpedagoger, assistenter og alle andre ansatte som blir utsatt for vold og trusler i skolen

 • Pål Roland

  Dosent

 • Terje Ogden

  Professor

 • + 8 Mer
 • 09 - 10 november 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 10
  Foredrag

Prosjektlederdagene

To dagers vaksinasjonsprogram, for deg som nettopp er blitt, eller skal bli prosjektleder, men er utdannet som noe helt annet!

Ofte er det dyktige fagpersoner som havner i rollen som prosjektleder. Rollen er imidlertid de færreste forberedt på, og prosjektledelse er i seg selv et eget…

 • Gunilla Hagstedt

  Prosjektleder

 • Torgeir Skyttemoen

  Førstelektor

 • + 11 Mer
 • 19 - 20 november 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 13
  Foredrag

Barnehagekonferansen 2020

Slik håndterer vi de vanskelige sakene. Denne gangen ser vi spesielt på mobbing, på fysisk og psykisk helse, samt på arbeidsmiljø og sykefravær.

Målgruppe er blant andre barnehageansatte, ansvarlige i kommunen, ansatte på høyskoler og universitet, samt PPT.

 • 19 - 20 november 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 20
  Foredrag

Skolenærvær Bergen

Konferanse om skolefravær og om å fremme tilstedeværelse i skolen.

Målgruppen er grunnskole, videregående skole, PPT, skolehelsetjeneste og barnevernstjeneste.

 • Bjørn Lyngedal

  Fylkesdirektør i Vestland

 • Trude Havik

  Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger.

 • + 11 Mer
 • 26 - 27 november 2020
 • Radisson Blu Royal Hotel Bergen, Bryggen, Bergen, Norge
 • 13
  Foredrag

Skolenærvær Bodø

Konferanse om skolefravær og fremme tilstedeværelse i skolen.

Målgruppen er grunnskole, videregående skole, PPT, skolehelsetjeneste og barnevernstjeneste.

 • Jo Magne Ingul

  Førsteamanuensis

 • Elisabeth Rognli

  Mentornord

 • + 10 Mer
 • 03 - 04 desember 2020
 • Scandic Havet, Tollbugata, Bodø, Norge
 • 12
  Foredrag