ADHD i skolen

En konferanse for alle som arbeider med barn i skolen

Alle som arbeider med barn i skolen har møtt eller vil møte elever med ADHD. Det gjelder både han som kan forstyrre undervisningen, hun som…

 • 28 - 29 september 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 13
  Foredrag

Skolevegringskonferansen 2020

Konferanse om skolefravær, tidlig innsats og om å fremme tilstedeværelse i skolen.

Konferansen skulle egentlig vært gjennomført i slutten av mai, men er nå utsatt til 19.-20.Oktober.

 • Malin Gren Landell

  Psykolog

 • Krysmyntha Sjödin

  Psykoterapeut

 • + 11 Mer
 • 19 - 20 oktober 2020
 • Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokevegen, Jessheim, Norge
 • 13
  Foredrag

Ungt utenforskap 2020

Om ungdom, utenforskap og arbeid

70 000 unge under 30 år står utenfor arbeid og skole, ifølge NAV. En av tre unge faller ut av videregående opplæring og antall unge…

 • Nina Melsom

  NHO områdedirektør

 • Ulf Andersen

  Statistikksjef, NAV

 • + 13 Mer
 • 19 - 20 oktober 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 15
  Foredrag

Karriereveiledning i skolen

- Elever i riktig retning.

Konferansen vil sette fokus på muligheter og metoder innen karriereveiledning i skolen. Målgruppe for konferansen: Karriereveiledere, rådgivere, spesialpedagoger, lærere og ledelse i grunnskole og videregående…

 • Anne Holm Nordhagen

  Universitetslektor / Master i karriereveiledning

 • + 14 Mer
 • 26 - 27 oktober 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 16
  Foredrag

Autisme i skolen

En konferanse for alle som arbeider med elever.

Et stort antall barn har en diagnose innenfor autismespekterforstyrrelser. Hva kjennetegner arbeidet med disse i skolen, og hvilke verktøy kan benyttes for å gi disse…

 • Kari Anne Pedersen

  Rådgiver ved Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi, Helse Sør-Øst

 • + 15 Mer
 • 28 - 29 oktober 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 17
  Foredrag

Vold i skolen

En konferanse med fokus på forebygging, ivaretakelse og oppfølging av lærere, spesialpedagoger, assistenter og alle andre ansatte som blir utsatt for vold og trusler i skolen

 • Pål Roland

  Dosent

 • Terje Ogden

  Professor

 • + 9 Mer
 • 09 - 10 november 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 11
  Foredrag

Prosjektlederdagene

To dagers vaksinasjonsprogram, for deg som nettopp er blitt, eller skal bli prosjektleder, men er utdannet som noe helt annet!

Ofte er det dyktige fagpersoner som havner i rollen som prosjektleder. Rollen er imidlertid de færreste forberedt på, og prosjektledelse er i seg selv et eget…

 • Gunilla Hagstedt

  Prosjektleder

 • Torgeir Skyttemoen

  Førstelektor

 • + 11 Mer
 • 19 - 20 november 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 13
  Foredrag

Tverrfaglighet i skolen

Hvordan løser vi kravet om tverrfaglige tema i praksis?

Tverrfaglighet griper inn i all praksis ved skolen; organisering av timeplan/klasserom, lærerressurser, vurdering og pedagogisk tenkning. Konferansen hjelper deg å se sammenhenger, og ser nærmere…

 • Jørgen Moltubak

  Forfatter / lektor

 • Ingeborg Lunde Vestad

  Instituttleder

 • Dag Johannes Sunde

  Seniorrådgiver

 • + 14 Mer
 • 19 - 20 november 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 16
  Foredrag

Skolenærvær Bergen

Konferanse om skolefravær og om å fremme tilstedeværelse i skolen.

Målgruppen er grunnskole, videregående skole, PPT, skolehelsetjeneste og barnevernstjeneste.

 • Bjørn Lyngedal

  Fylkesdirektør i Vestland

 • Trude Havik

  Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger.

 • + 11 Mer
 • 26 - 27 november 2020
 • Radisson Blu Royal Hotel Bergen, Bryggen, Bergen, Norge
 • 13
  Foredrag

Skolenærvær Bodø

Konferanse om skolefravær og fremme tilstedeværelse i skolen.

Målgruppen er grunnskole, videregående skole, PPT, skolehelsetjeneste og barnevernstjeneste.

 • Jo Magne Ingul

  Førsteamanuensis

 • Silje Hrafa Tjersland

  Barnevernspedagog

 • + 10 Mer
 • 03 - 04 desember 2020
 • Scandic Havet, Tollbugata, Bodø, Norge
 • 12
  Foredrag