Ung velferd

Om ungdom utenforskap og arbeid

 • Anne Britt Djuve

  Forskningssjef Fafo

 • + 13 Mer
 • 25 - 26 april 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 15
  Foredrag

Psykisk helse i barnehagen

Med fokus på barns psykiske helse og på inkludering

 • Anne Sælebakke

  Foredragsholder og forfatter

 • Anja Høye Rogde

  Psykologspesialist

 • + 12 Mer
 • 06 - 07 mai 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 14
  Foredrag

Skolevegringskonferansen – Hamar

En konferanse om skolevegring, frafall, forebygging og nærvær.

Denne konferansen er dessverre kansellert. Se heller Skolevegringskonferansen i Trondheim

 • Dordy Wilson

  Kunnskapssjef, Hamar kommune

 • David Heyne

  Professor

 • + 5 Mer
 • 07 - 08 mai 2019
 • Scandic Ringsaker, Kårtorpveien, Furnes, Norge
 • 7
  Foredrag

Psykisk helse i skolen – Oslo

En konferanse for alle som arbeider med elever som sliter

 • Kari Andreassen

  Direktør (kons) Osloskolen

 • Marit Tørstad

  Spesialist klinisk pedagogikk

 • + 7 Mer
 • 07 mai 2019
 • Thon Conference, Universitetsgata, Oslo, Norge
 • 9
  Foredrag

Skolevegringskonferansen – Stavanger

En konferanse om skolevegring, frafall, forebygging og nærvær.

Dette arrangementet er dessverre avlyst – ønsker du å delta i vår er Trondheim en mulighet: 

 • Jørn Pedersen

  Skolesjef i Stavanger

 • David Heyne

  Professor

 • + 5 Mer
 • 08 - 09 mai 2019
 • Clarion Hotel Air, Sola, Norge
 • 7
  Foredrag

Skolevegringskonferansen – Trondheim

En konferanse om skolevegring, frafall, forebygging og nærvær.

Verdensledende forsker på området, David Heyne, kommer til Trondheim!

 • Camilla Trud Nereid

  Kommunaldirektør

 • Jo Magne Ingul

  Førsteamanuensis

 • + 10 Mer
 • 09 - 10 mai 2019
 • Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattørkaia, Trondheim, Norge
 • 12
  Foredrag

Psykisk helse i skolen – Trondheim

En dagskonferanse for alle som arbeider med elever som sliter

Konferansen er dessverre avlyst. Vi arrangerer en tilsvarende konferanse i Oslo 7. mai.

 • Camilla T. Nereid

  Kommunaldirektør for oppvekst og utdanning

 • Marit Uthus

  Førsteamanuensis

 • + 6 Mer
 • 09 mai 2019
 • Thon Hotel Prinsen, Kongens gate, Trondheim, Norge
 • 8
  Foredrag

Skolemiljøkonferansen

Om folkehelse, livsmestring og medborgerskap

JobbAktiv inviterer til årets begivenhet for alle som arbeider med barn.

 • Trude Havik.

  PHD -  norwegian centre for learning environment and behavioural research in education

 • + 11 Mer
 • 09 - 10 mai 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 13
  Foredrag

Arbeid i møte med vold og trusler

Vi har invitert de beste innen fagfeltet for å gi praktiske tips om hvordan man forebygger, ivaretar de ansatte på en best mulig måte og…

 • Svein Øverland

  Psykolog og spaltist i Aftenposten

 • Aksel Inge Sinding

  Klinisk psykolog

 • + 12 Mer
 • 13 - 14 juni 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 14
  Foredrag

Sykefraværskonferansen 2019

Hvordan forebygge sykefravær i oppvekstsektor og helsevesen? En konferanse om veiledning, kompetanse og rekruttering - og om nytenkning for årene som kommer.

Ifølge tall fra Samfunnsøkonomisk analyse kan Norge innen 2030 mangle minst 75.000 sykepleiere. Det varsles i tillegg dramatisk mangel på fagarbeidere i samme tidsrom. Målet…

 • Iren Mari Luther, Fagforbundet

  Leder Yrkesseksjon Helse og Sosial

 • + 19 Mer
 • 13 - 14 juni 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 21
  Foredrag

Seksuelle overgrep 2019

Avdekking, forebygging og håndtering av seksuelle overgrep mot barn og unge.

Målgruppen for konferansen er barnevernsansatte, helsesøster, politi, skole, barnehage, PPT og andre som arbeider med barn og unge.

 • Heidi Wittrup Djup

  Psykologspesialist og daglig leder ved Klinikk for krisepsykologi AS

 • Silje Vold

  Spesialrådgiver Redd Barna

 • + 11 Mer
 • 13 - 14 juni 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 13
  Foredrag

Fremtidens spesialundervisning 2019

Nye sjanser og bedre læring. Får våre barn og unge de samme muligheter til å utvikle sitt potensial? Hva er de siste nyheter innen spesialundervisningen?

Barna som blir født i år vil gå ut av grunnskolen våren 2035. Hvor trykker skoen for skolen? Hva skjer innen feltet spesialundervisning, særlig med…

 • Peder Haug

  Pedagogikkprofessor

 • + 12 Mer
 • 21 - 22 oktober 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 14
  Foredrag

1000 første dager

En konferanse om den viktigste tiden for de viktigste personene

Vi vet at de 1000 første dagene utgjør det viktigste vinduet for vår fysiske og mentale utvikling. Hvordan kan vi bruke kunnskapen til å støtte…

 • Katinka Greve Leiner

  Sosial entreprenør

 • + 13 Mer
 • 28 - 29 oktober 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 15
  Foredrag

Vold i skolen

En konferanse med fokus på forebygging, ivaretakelse og oppfølging av lærere, spesialpedagoger, assistenter og alle andre ansatte som blir utsatt for vold og trusler i skolen

 • Arbeidstilsynet

 • Torstein Tvedt Solberg

  Stortingsrepresentant (AP)

 • + 11 Mer
 • 11 - 12 november 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 13
  Foredrag

Psykisk helse i skolen

En konferanse for alle som er ansatt i norsk skole.

 • Den som venter…

 • Peder Haug

  Pedagogikkprofessor

 • + 11 Mer
 • 18 - 19 november 2019
 • Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Hans Gaarders veg, Gardermoen, Norge
 • 13
  Foredrag

Når krisen rammer

En konferanse for alle som håndterer kriser og beredskap i offentlige og private virksomheter.

Klinikk for krisepsykologi har stått i sentrum for små og store kriser i 30 år. Her stiller de med fagpersonene som har vært med å…

 • 18 - 19 november 2019
 • Thon Hotel Arena, Nesgata, Lillestrøm, Norge
 • 14
  Foredrag