HLF Briskeby

HLF Briskeby er en videregående skole og kompetansessenter for hørselshemmede. Senteret er eid av HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) og består av Briskeby videregående skole as og HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as (RUT).  Siste skudd på stammen er Forskning og Utvikling (FoU) som høsten 2017 er i oppstartsfasen.

https://hlfbriskeby.no/